Instalacja w systemie Wordpress

Instalacja wersji licencyjnej na serwerach z systemem Wordpress:

1) Pierwszym krokiem do skonfigurowania aplikacji livechat na naszym serwerze jest import bazy danych. Korzystamy w tym celu z phpMyAdmin (zainstalowana na większości serwerów aplikacja do zarządzania MySQL). Panel ten posiada usługę Import, którą wykorzystujemy do wysłania pliku pffchat.sql, znajdującego się w folderze głównym paczki Pffchat.

2) Następnie wysyłamy folder /livechat/ wraz z zawartością, na serwer, do katalogu głównego domeny, tak, aby można było dostać się do aplikacji z poziomu przeglądarki, wpisując adres: www.nasza-domena.pl/livechat/. Najczęściej jest to folder /public_html/, jednak może to się zmieniać, w zależności od konfiguracji serwera.

3) Kolejnym krokiem jest konfiguracja parametrów aplikacji livechat. W tym celu edytujemy plik /livechat/configuration.php, gdzie umieszczamy wszelkie, niezbędne informacje o naszym serwerze, zgodnie z tym, co podają komentarze (tekst po znakach "##").

4) Teraz możemy wstawić skrypt śledzący i pobierający informacje o statusie operatorów (kod znajduje się w pliku /livechat/configuration.php i jest stosownie opisany) do naszego serwisu. W tym celu, przechodzimy poprzez FTP do katalogu /wp-content/themes/nasz_szablon/footer.php. Zmienna "nasz_szablon" wskazuje na katalog z szatą graficzną - jeżeli nie jesteśmy pewni, której skórki używamy, sprawdzamy te informacje z poziomu panelu administracyjnego: Administrator -> Wygląd -> Motywy -> Używany motyw). Na samym końcu wybranego pliku wstawiamy kod, który wcześniej skopiowaliśmy z pliku /livechat/configuration.php.

5) W dowolnym miejscu naszej strony możemy także umieścić informacje (graficzne bądź tekstowe) o obecnym statusie operatora - podobnie jak w punkcie poprzednim, potrzebne skrypty znajdziemy w pliku /livechat/configuration.php.

6) Ostatnim krokiem jest utworzenie konta użytkownika aplikacji livechat. W tym celu, przechodzimy pod adres www.nasza-domena.pl/livechat/login/install - tę stronę można wywołać tylko raz. Tworzy ona jedno startowe konto użytkownika, na które możemy się zalogować, podając dane

Login: admin
Hasło: pff123

Następnie bezzwłocznie zmieniamy hasło dostępowe do naszego konta, już z poziomu samej aplikacji.