Instalacja w systemie Magento

Instalacja wersji licencyjnej na serwerach z systemem Magento:

1) Pierwszym krokiem do skonfigurowania aplikacji livechat na naszym serwerze jest import bazy danych. Korzystamy w tym celu z phpMyAdmin (zainstalowana na większości serwerów aplikacja do zarządzania MySQL). Panel ten posiada usługę Import, którą wykorzystujemy do wysłania pliku pffchat.sql, znajdującego się w folderze głównym paczki Pffchat.

2) Następnie wysyłamy folder /livechat/ wraz z zawartością, na serwer, do katalogu głównego domeny, tak, aby można było dostać się do aplikacji z poziomu przeglądarki, wpisując adres: www.nasza-domena.pl/livechat/. Najczęściej jest to folder /public_html/, jednak może to się zmieniać, w zależności od konfiguracji serwera.

3) Kolejnym krokiem jest konfiguracja parametrów aplikacji livechat. W tym celu edytujemy plik /livechat/configuration.php, gdzie umieszczamy wszelkie, niezbędne informacje o naszym serwerze, zgodnie z tym, co podają komentarze (tekst po znakach "##").

4) Przyszedł czas na integrację aplikacji ze skryptem Magento. W tym celu musimy określić, z jakiego szablonu graficznego korzystamy - najczęściej taką informację możemy otrzymać, korzystając z panelu administracyjnego: Administrator -> System -> Configuration -> General -> Design -> Themes. Wprowadzone tam wartości, to nasz szablon. Z poziomu klienta FTP przechodzimy zatem do następującego folderu: /app/design/frontend/default/nasz_szablon/template/page/html/footer.phtml*, Na końcu wskazanego pliku umieszczamy skrypt, który będzie odpowiedzialny za śledzenie użytkowników, a także pobieranie informacji o statusie operatora (znajduje się on w pliku /livechat/configuration.php i jest stosownie opisany).

* - ta ścieżka jest przedstawiona jako wzorcowa, jednak w przypadku większych sklepów internetowych, może to nieco odbiegać od przykładu- wtedy należy kontaktować się bezpośrednio z twórcą szablonu.

5) Dostępność użytkowników Pffchat można przedstawić w formie graficznej bądź tekstowej. Służą do tego kody, które również znajdziemy w /livechat/configuration.php. Możemy je umieścić w dowolnym miejscu na stronie.

6) Ostatnim krokiem jest utworzenie konta użytkownika aplikacji livechat. W tym celu, przechodzimy pod adres www.nasza-domena.pl/livechat/login/install - tę stronę można wywołać tylko raz. Tworzy ona jedno startowe konto użytkownika, na które możemy się zalogować, podając dane :

Login: admin
Hasło: pff123

Następnie bezzwłocznie zmieniamy hasło dostępowe do naszego konta, już z poziomu samej aplikacji.