Instalacja w systemie Joomla

Instalacja wersji licencyjnej na serwerach z systemem CMS Joomla:

1) Pierwszym krokiem do skonfigurowania aplikacji livechat na naszym serwerze jest import bazy danych. Korzystamy w tym celu z phpMyAdmin (zainstalowana na większości serwerów aplikacja do zarządzania MySQL). Panel ten posiada usługę Import, którą wykorzystujemy do wysłania pliku pffchat.sql, znajdującego się w folderze głównym paczki Pffchat.

2) Następnie wysyłamy folder /livechat/ wraz z zawartością, na serwer, do katalogu głównego domeny, tak, aby można było dostać się do aplikacji z poziomu przeglądarki, wpisując adres: www.nasza-domena.pl/livechat/. Najczęściej jest to folder /public_html/, jednak może to się zmieniać, w zależności od konfiguracji serwera.

3) Kolejnym krokiem jest konfiguracja parametrów aplikacji livechat. W tym celu edytujemy plik /livechat/configuration.php, gdzie umieszczamy wszelkie, niezbędne informacje o naszym serwerze, zgodnie z tym, co podają komentarze (tekst po znakach "##").

4) Tak zainstalowana aplikacja jest gotowa do integracji z systemem Joomla!. W celu uruchomienia skryptu, przechodzimy do katalogu z szablonem, który wykorzystujemy na naszej stronie. Jeżeli nie jesteśmy pewni, z jakiego szablonu korzstamy, możemy to sprawdzić w panelu administracyjnym (Administrator -> Rozszerzenia -> Szablony -> na liście odnajdujemy element zaznaczony jako "domyślny"). Ścieżka do katalogu jest następująca: /templates/nazwa_szablonu/.

5) Najczęściej cały szablon opiera się na jednym pliku /templates/nazwa_szablonu/index.php i to właśnie ten plik edytujemy. Na jego końcu, przed wywołaniem taga , umieszczamy skrypt, który będzie odpowiedzialny za pobranie informacji o operatorze (wersja Pffchat Lite oraz Pffchat Licencja) oraz śledzenie odwiedzających (Pffchat Licencja). Kod do wprowadzenia znajduje się w pliku /livechat/configuration.php. Tam również znajdziemy skrypty pozwalające na wyświetlenie statusów aplikacji w różnej formie - graficznej i tekstowej.

6) Ostatnim krokiem jest utworzenie konta użytkownika aplikacji livechat. W tym celu, przechodzimy pod adres www.nasza-domena.pl/livechat/login/install - tę stronę można wywołać tylko raz. Tworzy ona jedno startowe konto użytkownika, na które możemy się zalogować, podając dane :

Login: admin
Hasło: pff123

Następnie bezzwłocznie zmieniamy hasło dostępowe do naszego konta, już z poziomu samej aplikacji.